Leren, groeien en
ontwikkelen doen we
samen bij Merijntje

Welkom bij Merijntje

Bij Merijntje vinden we het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt, plezier heeft en gezien en gehoord wordt. Wederzijds respect voor mens en omgeving bepaalt ons handelen. Dit geeft ons een pedagogische én maatschappelijke opdracht. Ieder kind is verschillend en mag zijn wie hij of zij is en ontwikkelt zich in zijn of haar eigen zone van naaste ontwikkeling. Dat vinden we belangrijk! We leren samen door te ervaren, oefenen en toe te passen door middel van allerlei soorten materialen in verschillende werkvormen. We bieden kinderen een inspirerende, rustige en duidelijk gestructureerde werkomgeving waarin we ze leren om keuzes te maken. Iedereen ervaart ruimte ín en neemt verantwoordelijkheid vóór het eigen handelen.

Waarom kiezen voor ons?

  • Bij ons krijgen kinderen, gecoacht door leerkrachten, de ruimte om eigen keuzes te maken. Op deze manier kunnen we inspelen op de behoefte van elk kind.
  • We werken in bouwen. Dit betekent dat groep 1 en 2, groep 3, 4 en 5 en groep 6, 7 en 8 samen werken in een inspirerende omgeving.
  • Kinderen van Merijntje kunnen gebruik maken van Zo Kinderopvang. We zijn gevestigd rondom één speelplein en vanuit dezelfde visie werken we nauw samen om een warme overdracht voor kinderen te garanderen.
  • In samenwerking met de Bibliotheek West-Brabant hebben we de Bibliotheek op School met leuke, spannende en informatieve boeken.

Merijntje Basisonderwijs

Ieder kind ontdekt de wereld op zijn of haar eigen manier. Bij Merijntje staan ervaren, oefenen en toepassen centraal. Wij staan voor ontwikkelingsgericht leren. Hierbij kijken we natuurlijk naar kwantitatieve prestaties, maar zeker naar de groei in persoonlijke kwaliteiten We leren kinderen verantwoordelijk te zijn voor hun eigen ontwikkeling. En in een inspirerende en gestructureerde omgeving krijgt uw kind daar bij Merijntje alle ruimte voor.

Kinderopvang

Wij willen onze kinderen een warme en vertrouwde omgeving bieden waarin ze veilig kunnen spelen, leren en opgroeien. Daarom hebben we een nauwe samenwerking met Zo Kinderopvang aan de Dortmundstraat waar een kinderdagverblijf, de peuteropvang en de buitenschoolse opvang is gehuisvest. Op deze manier bieden we één doorgaande leer- en ontwikkellijn.